Amazon.co.uk Widgets
Search Dances

3 dances found

Title / Choreographer Track Info
More
Bai Xin Nian 
Janet (Zhen Zhen)
Feng Huang Chuan QI
Bai Xin Nian
Intermediate
64 count, 1 wall 
View the video
More info
See choreographer detail
Flame (Guang Mang) 
Janet (Zhen Zhen)
Phoenix Legend (Chinese Band)
Flame
Beginner
32 count, 4 wall 
 
More info
See choreographer detail
Starshine (Xing Guang) 
Janet (Zhen Zhen)
Feng Huang Chuan QI
Xing Guang
Intermediate
80 count, 2 wall 
 
More info
See choreographer detail
List Alphabetically